کلبه

نمونه سوالات ICDL درجه 1 فنی و حرفه ای
امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
تبليغات تبليغات

نمونه سوالات ICDL درجه 1 فنی و حرفه ای

این مدرک از سوی سازمان های و آموزشگاه های آزاد مورد تایید سازمان فنی حرفه ای صادر می شود و دارای اعتبار مدرک رسمی نمی باشد. مدرک گذر مهارتی پایین ترین سطح اعتبار را در میان مدرک فنی دارد و جز مدارک غیر رسمی می باشد. Etzold & Haerder,2017) می گویند: مدیریت و رهبری مدرسه، در میان انواع مختلف مدیریت، مهم ترین آنها است که در سال های اخیر، به عنوان شاخص عملکرد نظام آموزشی شناخته شده است و بر اصلاح و بهبود مدرسه از طریق مدیریت آموزشی تاکید می شود. مدیران مدارس، از میان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با احراز شرایط عمومی و اختصاصی به این پست منصوب می شوند. بر طبق گفته بنسون(1989) زنان دانشگاهی در آزمون اضطراب عمومی در مقایسه با مردان نمرات بالاتری دارند، همچنین مطالعات نشان می دهد که زن ها معمولأ احساس اضطراب بیشتری نسبت به مردان در توانائی آماری خودشان دارند(برادلی و ویگانت1،1987). جدول 6 نشان دهنده خروجی آنالیز واریانس سه راهه می باشد که در آن مقدار کلی اضطراب آمار متغیر وابسته و جنسیت، مدرک دیپلم و سن دانشجویان متغیرهای مستقل مدل می باشند.

سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور یک سازمان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی کشور ایران است که در سال ۱۳۵۹ از ادغام سه نهاد آموزشی و به منظور ارائه آموزش های عملی با هدف آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار تشکیل شده است. 4. روش های آموزش مدیریت آموزشی در موسسات آموزش عالی با توجه به ماهیت نظام آموزشی تغییر کند.5. در سه دهه گذشته، سطح سواد بسیار تغییر کرده و در دانشگاه های کشور داوطلبان رشته مدیریت آموزشی، دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را مطالعه می کنند و فناوری آموزش پیشرفت های درخور توجه کرده که می توانند به مدیران مدارس در انجام دادن وظایف کمک کنند اما، سیاست گذاران نظام آموزشی به توانایی های مدیران مدارس اعتمادی ندارند و به نظر می رسد مدیران مدارس نیز دچار نوعی «ناتوانی آموخته شده» (Seligman, 1975) هستند. سرفصل های آموزشی کاملی داشته و به صفر تا صد مطالب بپردازد.

ابتدا، اسناد مربوطه مطالعه شد تا سیاست های انتصاب، شرح وظایف و قلمرو فعالیت های مدیر مدرسه روشن شود. مشاهده بدون مشارکت، با هدف مشاهده مستقیم فعالیت های مدیر مدرسه، انجام شد. 2012)، پژوهشی بر پایه سه مولفه مدیریت شامل: هدف ها، مشوق ها و نظارت، در 20 کشور و مصاحبه با 8000 نفر انجام دادند. با توجه به اینکه مطالعه و مهارت آموزی در رشته مدیریت آموزشی برای احراز پست مدیریت مدرسه ضروری است، استخدام مدیران مدارس بر پایه تناسب مدرک تحصیلی و تجربه معلمی باشد. شرایط اختصاصی (ماده1ب) شامل: مدرک تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد بر پایه دوره تحصیلی، دو تا هشت سال سابقه خدمت آموزشی یا تربیتی و شرکت در دوره های آموزش مدیریت یا آزمون احراز صلاحیتهای مدیریت مدرسه (ماده 5) است که به شرط موفقیت در آزمون، ابلاغ مدیریت صادر می شود. روش های پژوهش مدیریت آموزشی تغییر کنند. داوطلب پست مدیریت مدرسه، از معلمی شروع می کند سپس، سر معلم، رییس واحد، معاون مدرسه و در نهایت، مدیر مدرسه می شود و حتی در این مسیر می تواند رهبری وزارتخانه را بر عهده بگیرد.

در مسیر دانشگاهی، دانش آموختگان رشته مدیریت و رهبری آموزشی برای اداره مدرسه دعوت می شوند. سطح تحصیلات و رشته تحصیلی او باید مرتبط باشد و مدتی را به عنوان معلم یا معاون در مدرسه تجربه کرده، دوره آموزشی مدیریت و رهبری آموزشی را گذرانده باشد. همه مدیران شرکت کننده در این پژوهش اظهار داشتند پیش از احراز پست مدیریت مدرسه و پس از آن، در هیچ دوره مهارت آموزی مدیریت و رهبری مدرسه شرکت نکرده اند. یا مدیریت اثربخش، با آموزش مدیریت و مهارت آموزی رهبری حاصل می شود؟ مصاحبه نیمه ساخت یافته، با هدف درک این موضوع که مدیران مدارس درباره وظایف خود چگونه فکر می کنند و کشف زیست جهان آنها، انجام شد. در مجموع، با 16 مدیر مدرسه دولتی دخترانه و پسرانه دوره اول (جدول1)، در محل خدمت آنها، مصاحبه انجام شد. سپس، یافته های پژوهش یا تحلیل محتوای مصاحبه ها و سندهای مربوطه گزارش می شود و در بخش سوم، بحث و نتیجه گیری ارائه می شود. در واقع، تصمیم گیری در سطح مدرسه، به شکل مستقل انجام می شود. برای مثال می توانید با مراجعه به صفحه مراحل گرفتن مدرک آرایشگری مردانه توضیحات مرتبط با آن را مطالعه کنید.

نمونه سوالات ICDL درجه 1 فنی و حرفه ای

https://www.fan-app.ir/cluster/108/Microsoft-Office

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد